Til høyre for denne artikkelen finner du en film som viser hvordan man sender kopi av pass (eller annen legitimasjon) med mobilen. 
Du kan også sende oss legitimasjon i nettbanken. Velg Kontakt oss - Meldinger - Ny melding (trykk de tre strekene oppe til høyre).

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Bakgrunnen for de nye myndighetskravene er et ønske om å hindre økonomisk kriminalitet.  Med oppdatert informasjon blir du også bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 


Hva skjer: 
Vi behøver oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold med oss er det viktig at du er legitimert riktig.  Dette kommer av skjerpede lovkrav fra myndighetene.
 
Hvem gjelder dette:
Dette gjelder mange av våre kunder. Alle vil motta informasjon om at vi trenger nye legitimasjoner. Om du har levert passet ditt hos oss i løpet av det siste året, så kan du se bort fra henvendelsen.
 
Hvor kan jeg få ordnet dette? 
Du får ordnet dette ved å komme innom våre kontorer i Andebu eller Sandefjord i vår åpningstid mandag-fredag 09:00-15:00. . Vi har også langåpent kl 0700-1800 torsdag 3. og torsdag 10. oktober. Er du en kunde med langt kundeforhold, som er godt kjent av banken, kan du sende oss bilde av passet digitalt, helst som melding i mobilbanken eller nettbanken.
Om ingen av dagene passer eller du ikke kan komme innom i bankens åpningstid så kan du ta kontakt med oss på post@andebu-sparebank.no eller 33438300 for å gjøre en avtale. 
 
Hva er gyldig legitimasjon? 
Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Førerkort er gyldig legitimasjon for å registrere kundeforholdet, men for å ha bankID er  kravet om pass ufravikelig. Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato og nødpass godtas ikke. 

BankID og legitimasjon?
For å kunne ha BankID så er det et krav at du legitimerer deg med gyldig pass. BankID er er din personlige signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll. 
Les mer om BankID

Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?
Kunder uten gyldig legitimasjon vil etterhvert miste tilgangen til sine kontoer.

 Jeg bor et annet sted i landet. Hva gjør jeg? 
Er du en kunde med langt kundeforhold, som er godt kjent av banken, kan du sende oss bilde av passet digitalt, helst som melding i mobilbanken eller nettbanken. Et annet alternativ er PUM (Personlig Utlevering Mottakingsbevis) hvor vi får postens hjelp til å få skannet passet. Kontakt oss dersom du bor slik at du ikke er innom Andebu eller Sandefjord og likevel ønsker å gi oss tilgang til gyldig legitimasjon.

Nettbank/mobilbank
I tillegg til krav om legitimering vil flere av kundene våre også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbank/mobilbank. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder. 


Les også

Hvorfor lurer banken på om jeg tar ut store kontantbeløp eller har utenlandske venner?