Andebu Sparebank har hatt en solid, jevn vekst de siste årene, noe som førte til at banken ble egenkapitalbevisbank og hentet inn 40 millioner i privat kapital for to år siden. Veksten var noe lavere i første del av korona-perioden, men har tatt seg opp igjen. Resultatregnskapet for tredje kvartal viser en vekst på 8,4 prosent på utlån siste 12 måneder. Innskuddsveksten var på 7,7 prosent.

Tar kunder fra storbankene
- Vi vokser mer enn markedet og har ambisjoner om fortsatt vekst. Tilstrømmingen fortsetter, ikke minst fordi mange kunder opplever at de får mindre service og rådgivning i storbankene. Vi tror derfor det er et stort potensial for en lokalbank som satser på personlig rådgivning, sier banksjef Børre Grovan. Banken har ansatt tre nye rådgivere i disse dager for å håndtere den økte veksten.
Andebu Sparebank har Vestfolds mest fornøyde bankkunder, noe som ble stadfestet i Kantars kundeundersøkelse våren 2021.

Størst på privatmarkedet
Bankens utlån fordeler seg på ca 3,6 mrd kroner på egen bok og ca 1,4 mrd kr gjennom Eika Boligkreditt. Totalt er 4 279 millioner utlån til privatpersoner, mens 721 millioner er utlån til næring. Eiendomsdrift og landbruk er de to største sektorene på bedriftsmarkedet.
Utlånsporteføljen er størst i Sandefjord kommune med ca 66 prosent. Tønsberg kommune er den  nest største med ca 17 prosent.

Solid
Banken har fremdeles god soliditet med en egenkapital pr 30.9. på 511 mill kr og en kapitaldekning på 22,4 prosent. Resultatet av ordinær drift før skatt etter tredje kvartal utgjør 30,5 mill. kr (mot 24,5 mill kr 3. kvartal i 2020)

 

Se kvartalsrapport Q3 for mer informasjon