Resultatet er seks millioner kroner bedre enn i fjor og skyldes primært en bedre rentenetto. Egenkapitalrentabiliteten utgjør 7,1 % mot 6,0 % i 2021. Det er foreslått ett utbytte på kr. 7,- pr egenkapitalbevis (mot kr 6,- i fjor).  Andebu Sparebank fikk eksterne eiere på slutten av 2019, så det er andre gang i historien lokalbanken vil dele ut utbytte.

Samlet utlån inkl. Eika boligkreditt utgjør 5,0 milliarder en økning på 6,1 % siste 12 måneder. Det er særlig på privatmarkedet i Sandefjord kommune veksten har vært størst.
Innskudd fra kunder utgjør 3,1 milliarder som også er en økning på 6,1 % siste 12 måneder. Veksten er noe lavere enn tidligere år, men fremdeles litt høyere enn bransjesnittet.


Lite tap og mislighold

- Vi er glade for at vi har så gode resultater i et spesielt år. Vi har også lave tap og lavt mislighold, så de aller fleste av våre kunder har kommet seg greit gjennom pandemien.

Styret foreslår å sette av 3,1 millioner kroner til utjevningsfond og 1,2 millioner kroner til gavefond til allmennyttige formål.  Med en kapitaldekning på 22,2 prosent er Andebu Sparebank en solid bank, godt rustet til å møte strenge myndighetskrav og til å fortsette den gode veksten. Den sterke kapitaldekningen skyldes både gode resultater og at man høsten 2019 ble egenkapitalbevisbank.

Spesielt år


- 2021 var et spesielt år med mye hjemmekontor og stengte kontorer. Vi har fått trent oss i bruk av digitale kanaler, men ser fram til å møte flere kunder for personlig rådgivning ansikt til ansikt, sier banksjef Børre Grovan. I året som kommer vil vi fortsatt ha fokus på vekst og samtidig ruste oss for å ivareta stadig økende myndighetskrav.
Et av områdene som er styrket er bankens satsing på bærekraft. Virksomheten er sertifisert miljøfyrtårn-bedrift og innførte gunstige grønne lån for både privatkunder og bedrifter i 2021. Bærekraft-arbeidet blir viktig i årene som kommer og banken vil bruke både incentiver og sette krav til kunder om bærekraft i årene som kommer.  Dette blir også ønsket velkommen av kundene: over halvparten ønsker råd om bærekraft fra banken. Dette kom fram i Kantars årlige kundeundersøkelse i 2021. Undersøkelsen stadfestet også at Andebu Sparebank har Vestfolds mest fornøyde bankkunder for 14. år på rad.

 

Nye inn i styre og forstanderskap


Årsrapporten for 2021 og forslaget om kr 7 i utbytte ble vedtatt av forstanderskapet onsdag 23. mars. I dette møtet ble det også valgt styre og forstanderskap. I forstanderskapet gikk Jostein Jacobsen og Turid Trevland Rye Johnsen ut etter mange år og nye inn ble Henning Dahl og Bjørnar Gaasholt. Siden Jostein Jacobsen gikk ut, måtte man også velge ny leder. Forstanderskapet valgte Kari Gran som ny leder og Gunnar Sønstebø som ny nestleder. I styret ble det gjenvalg for Ingrid Knotten Haugberg (leder) og John Arve Knippen (nestleder), mens John Petter Kjæraas gikk ut etter mange år og ble erstattet av Espen Skjerven.

 

Les også

Gode sparebankresultater er bra for samfunnet