Torsdag besluttet vi å sette ned renten for alle boliglån og sparekontoer med 0,5 prosentpoeng. Vår beste nominelle rente etter endringen blir 2,60 prosent på Boliglån for unge. Beste innskuddsrente blir 3,55 prosent på BSU. Endringen for lån gjelder fra 4. mai og for innskudd  fra 19. mai.
Fullstendige prislister finner du her (blir oppdatert i løpet av fredag).

Fredag kunngjorde Norges Bank at de setter ned styringsrenten for andre gang. Dette betyr at rentene skal ytterligere ned også for kundene i Andebu Sparebank.  Vi trenger noen dager på å få full oversikt over situasjonen før vi setter de nye rentene. Informasjon om renteendringer kommer både her, på facebooksiden vår og det blir sendt meldinger i nettpost og på e-post.

I forbindelse med koronakrisen har vi også en lav terskel for å innvilge avdragsfrihet til de som er rammet. Se mer om dette her.