Etter renteendringene vil beste lånerente (grønne lån) være på 1,75 prosent nominelt. Beste innskuddsrente (BSU) er 2,9 prosent. Forøvrig vil Barnespar økes til 0,8 prosent. Ny rente på boliglån for unge (BLU) blir 2,0 prosent.  Renteendringene kommer som følge av endringer i styringsrenten og den generelle markedssituasjonen.

Se fullstendige prislister

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd.  Endringen for eksisterende kunder trer i kraft fra 23. november
. For nye kunder gjelder de nye lånebetingelsene fra i dag.

 

Norges Bank varsler renteøkning
Som mange har fått med seg, har Norges Bank satt opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Sentralbanksjefen varslet samtidig at de forventer ytterligere renteoppgang i tiden som kommer. Eika har laget en egen tipsliste om hvordan du kan forberede deg på økt rente.
Tipsene her handler om hvordan du kan spare utgifter, men i tillegg ser man i media ofte råd om å forhandle betingelser med banken. I Andebu Sparebank bestemmes r
entenivået av kundeforhold, betalingsevne og den sikkerhet som stilles for lånet. Dersom noen av disse forholdene er endret siden du tok opp lånet, er du velkommen til å kontakte din rådgiver.

 

Et godt tegn
For lånekundene er det ingen god nyhet når renten stiger, men at styringsrenten settes opp, er egentlig et godt tegn. Når styringsrenten settes opp er det et tegn på at norsk økonomi går bedre. Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markant oppgang i norsk økonomi, og aktiviteten er nå høyere enn før koronapandemien. Arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen synes å være nær et normalt nivå. Oppgangen i økonomien vil trolig fortsette utover høsten, ifølge Norges Bank.

For innskuddskundene er oppgangen hyggeligere nyheter, men spådommer om oppgangstider gjør det også interessant å investere i næringslivet. Ønsker du gode råd om ulike sparealternativer, er du hjertelig velkommen til en sparesamtale hos oss.