Vår beste nominelle rente etter endringen blir 2,25 prosent på Boliglån for unge. Beste innskuddsrente blir 3,3 prosent på BSU.

Normal dato for renteendring er 21. mai, men på grunn av de spesielle tidene vi er i, har vi valgt å sette ned renten på alle boliglån allerede fra 15. april. Innskuddsrenter endres først fra 21. mai.

Fullstendige prislister finner du her.

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen endrer markedet seg svært raskt for tiden. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån akkurat nå. Det er altså ikke slik som noen tror at bankene låner inn penger av Norges Bank til samme betingelser som styringsrenten. Derfor kan vi heller ikke gi den samme rentenedgangen til våre kunder nå.

I forbindelse med koronakrisen har vi også en lav terskel for å innvilge avdragsfrihet til de som er rammet. Se mer om dette her. 

Se også
Våre samlesider med informasjon og råd knyttet til Koronakrisen 
Finans Norge: Vanskelig å sette utlånsrentene