Etter renteendringene vil beste lånerente (grønne lån og førstehjemslån) være på 4,84 prosent nominelt. Beste innskuddsrente (BSU) er 5,95 prosent. Forøvrig blir ny rente for sparing med 31 dagers binding på 4,1 prosent. Renteendringene kommer som følge av endringer i styringsrenten og den generelle markedssituasjonen.

 

Se fullstendige prislister 

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd.  Endringen for eksisterende kunder trer i kraft fra 9. august. For nye kunder gjelder de nye lånebetingelsene fra i dag.

 

Vil dempe prisveksten

Renteoppgangen skjer for å få bukt med inflasjonen (prisveksten), som fortsatt er mye høyere enn Norges Banks mål på to prosent.  Den historisk svake kronekursen har gjort inflasjonskampen enda vanskeligere, fordi varer fra utlandet blir dyrere.  Forhåpentligvis vil renteendringen styrke kronekursen og dempe prisveksten, slik at belastningen for husholdningene ikke blir alt for høy.

Som mange har fått med seg, har Norges Bank satt opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Sentralbanksjefen varslet samtidig at de forventer ytterligere renteoppgang i tiden som kommer. Eika har laget en egen tipsliste om hvordan du kan forberede deg på økt rente.
Opplever du at din økonomiske situasjon er vanskelig er vårt råd å kontakte din rådgiver.

 

Dette bestemmer din rente

Tipsene fra Eika handler om hvordan du kan spare utgifter, men i tillegg ser man i media ofte råd om å forhandle betingelser med banken. I Andebu Sparebank bestemmes rentenivået av kundeforhold, betalingsevne og den sikkerhet som stilles for lånet. Dersom noen av disse forholdene er endret siden du tok opp lånet, er du velkommen til å kontakte din rådgiver. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan ha noe lenger behandlingstid i sommer.

Se også: Slik etter bankene boliglånsrenten (Finans Norge) 

 

Gode innskuddsrenter

For innskuddskundene er oppgangen hyggeligere nyheter, men spådommer om oppgangstider gjør det også interessant å investere i næringslivet. Ønsker du gode råd om ulike sparealternativer, er du hjertelig velkommen til en sparesamtale hos oss.