Etter renteendringene vil beste lånerente (grønne lån) være på 2,5 prosent nominelt. Beste innskuddsrente (BSU) er 3,35 prosent. Forøvrig vil Barnespar økes til 1,75 prosent. Ny rente på boliglån for unge (BLU) blir 2,85 prosent.  Renteendringene kommer som følge av endringer i styringsrenten og den generelle markedssituasjonen.

Se fullstendige prislister

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd.  Endringen for eksisterende kunder trer i kraft fra 16. august. For nye kunder gjelder de nye lånebetingelsene fra i dag.

 

Norges Bank varsler renteøkning
Som mange har fått med seg, har Norges Bank satt opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Sentralbanksjefen varslet samtidig at de forventer ytterligere renteoppgang i tiden som kommer. Eika har laget en egen tipsliste om hvordan du kan forberede deg på økt rente.
Tipsene her handler om hvordan du kan spare utgifter, men i tillegg ser man i media ofte råd om å forhandle betingelser med banken. I Andebu Sparebank bestemmes rentenivået av kundeforhold, betalingsevne og den sikkerhet som stilles for lånet. Dersom noen av disse forholdene er endret siden du tok opp lånet, er du velkommen til å kontakte din rådgiver.

 

Høy aktivitet
Det er høy aktivitet og lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har falt mer enn ventet og er på et svært lavt nivå. Inflasjonen er klart over målet. Den underliggende prisveksten har tatt seg raskt opp og vært høyere enn anslått. Med stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, er det utsikter til at inflasjonen blir liggende over målet en god stund.
Styringsrenten er fortsatt på et lavt nivå, og pengepolitikken er ekspansiv. Norges Banks vurdering er at det er behov for en klart høyere rente for å stabilisere inflasjonen rundt målet. Et stramt arbeidsmarked gjør at sysselsettingen trolig holder seg høy selv om renten økes fremover.
For innskuddskundene er oppgangen hyggelige nyheter, men spådommer om oppgangstider gjør det også interessant å investere i næringslivet. Ønsker du gode råd om ulike sparealternativer, er du hjertelig velkommen til en sparesamtale hos oss.