Etter renteendringene vil beste lånerente (grønne lån) være på 1,9 prosent nominelt. Beste innskuddsrente (BSU) blir 3  prosent. For øvrig vil Sparing 31 dager økes til 1 prosent. Ny rente på boliglån for unge (BLU) blir 2,15 prosent.  Renteendringene kommer som følge av endringer i styringsrenten og den generelle markedssituasjonen.

Se fullstendige prislister

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd.  Endringen for eksisterende kunder trer i kraft fra 10. februar. For nye kunder gjelder de nye lånebetingelsene fra i dag.

 

Norges Bank varsler renteøkning

Som mange har fått med seg, satt Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i desember. Sentralbanksjefen varslet samtidig at de forventer ytterligere renteoppgang i tiden som kommer. Eika har laget en egen tipsliste om hvordan du kan forberede deg på økt rente.

Tipsene her handler om hvordan du kan spare utgifter, men i tillegg ser man i media ofte råd om å forhandle betingelser med banken. I Andebu Sparebank bestemmes rentenivået av kundeforhold, betalingsevne og den sikkerhet som stilles for lånet. Dersom noen av disse forholdene er endret siden du tok opp lånet, er du velkommen til å kontakte din rådgiver.

 

Tegn på oppgangstider

For lånekundene er det ingen god nyhet når renten stiger, men at styringsrenten settes opp, er egentlig et godt tegn. Når styringsrenten settes opp, er det et tegn på at norsk økonomi går bedre.

- De siste ukene har antall nye smittede og koronarelaterte sykehusinnleggelser økt til de høyeste nivåene så langt i pandemien. Når smitten etter hvert avtar og tiltakene lettes på, vil den økonomiske oppgangen trolig fortsette. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, skriver Norges Bank på sine nettsider.

For innskuddskundene er oppgangen hyggeligere nyheter, men spådommer om oppgangstider gjør det også interessant å investere i næringslivet. Ønsker du gode råd om ulike sparealternativer, er du hjertelig velkommen til en sparesamtale hos oss.