Vår beste nominelle rente etter endringen blir 3,0 prosent på Boliglån for unge. Beste innskuddsrente blir 4,0 prosent på BSU. Forøvrig vil Barnas Sparekonto og Sparing med 31 dagers oppsigelse øke til 2,0 prosent.


Se fullstendige prislister

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nettbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd. Endringen for eksisterende kunder trer i kraft fra 19. november. For nye kunder gjelder de nye lånebetingelsene fra i dag.

 

Norges Bank mener renten nå blir værende

Som mange har fått med seg, har Norges Bank satt opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Sentralbanksjefen varslet samtidig at de ikke forventer ytterligere renteoppgang i tiden som kommer.Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, mener sentralbanksjefen. 
I Andebu Sparebank bestemmes r
entenivået av kundeforhold, betalingsevne og den sikkerhet som stilles for lånet. Dersom noen av disse forholdene er endret siden du tok opp lånet, er du velkommen til å kontakte din rådgiver.

 

Et godt tegn
For lånekundene er det ingen god nyhet når renten stiger, men at styringsrenten settes opp, er egentlig et godt tegn. Ti år med et lavt rentenivå er et tegn på nedgangstider. Denne perioden er antagelig over nå. Ifølge Norges Bank og en rekke andre analysemiljøer er arbeidsledigheten lav, investeringene i næringslivet er på vei opp, boligprisene er stabile og lønnsveksten skal opp.
For innskuddskundene er oppgangen hyggeligere nyheter, men spådommer om oppgangstider gjør det også interessant å investere i næringslivet. Ønsker du gode råd om ulike sparealternativer, er du hjertelig velkommen til en sparesamtale hos oss.