Totalt utlånsveksten var på 9,7 prosent. Det er særlig innen næring at veksten har vært stor (16,9 prosent), men også på personkundemarkedet har Andebu Sparebank større vekst enn markedet for øvrig. Geografisk var det størst vekst i Sandefjord kommune (11 prosent). Som tidligere er det svært små tap i Andebu Sparebank i 2019.
På innskuddssiden var veksten på 6,8 prosent. Innskudd fra nærings- og privatkunder i Sandefjord kommune utgjør størstedelen av innskuddene (69,3 prosent).

Rekordoverskudd
Overskuddet på 41,3 millioner kroner før skatt er det største i bankens historie, drøyt fire millioner over fjorårets resultat.
Andebu Sparebank fikk 1050 nye kunder i 2019, noe som tilsvarer en økning på ca. ni prosent. Dette skyldes flere forhold, ikke minst satsingen på bedriftsmarkedet, et godt omdømme og en stor andel «ambassadører» blant våre kunder.


Fornøyde kunder og gode resultater

- I 2019 hadde vi tidenes beste resultat både i kundetilfredshet* og kroner. Det er vi svært fornøyde med.  Vår satsing på personlig rådgivning og god service har gitt god vekst og vi tror det et stort potensial for ytterligere vekst i årene som kommer. Vi er i et område med god vekst og fortsatt gode boligpriser. Selv om det er mange konkurrenter rundt oss, ser vi at det skapes et mulighetsrom for oss som lokalbank, sier banksjef Børre Grovan.
*Kundetilfredshetsundersøkelse gjennomført av Kantar TNS 2019 på vegne av Eika alliansen


Rustet til fortsatt vekst
 
Med en kapitaldekning på 22,6 prosent er Andebu Sparebank en solid bank, godt rustet til å møte strenge myndighetskrav og til å fortsette den gode veksten. Den sterke kapitaldekningen skyldes både gode resultater og at man høsten 2019 ble egenkapitalbevisbank. Etter en solid overtegning i emisjonen hentet man inn 40 millioner kroner fra totalt 260 nye eiere.


Se hele årsrapporten her