Andebu Sparebank har hatt ulike sponsoravtaler i «gamle» Sandefjord siden 2016. I januar 2022 gikk vi ut med en åpen utlysning for å gi alle mulighet til å søke (også «gamle» samarbeidspartnere). -Vi tenker oss en treårig avtale på ca 100 000 kroner per år, men det kan også være aktuelt å fordele midlene på flere dersom det kommer flere gode mindre aktører. Det er avgjørende at både banken og samarbeidspartneren synliggjøres på en positiv måte i Sandefjord, sier kommunikasjons- og markedssjef Øyvin Hansen

Mange fulgte oppfordringen. Hele 31 søkere meldte sin interesse innen fristen. Søkerne spenner fra idrettslag, kor, dans, teater og festivaler til historie og sosial virksomhet. 
Det er mange gode kandidater, så nå tar vi fatt på det vanskelige arbeidet med å finne hvem vi skal gå videre med. Målet er å lande en (eller flere) avtaler i løpet av februar.