- Feriepengene er jo til ferie og de fleste kan bruke litt ekstra på reiser og hygge uten å ha dårlig samvittighet. Men samtidig kan det være smart å bruke litt av handlingsrommet til sparing, nedbetaling av gjeld eller å bygge opp en buffer til uforutsette utgifter, sier kunderådgiver Janett Kolstad.

 

Bli kvitt gjeld
Har du mye gjeld, kan det være lurt å bruke skattepenger på nedbetaling, og særlig om du har dyre smålån og kredittkort-gjeld. For noen kan ferie- og skattepenger være en mulighet til å komme ajour. Da bør man benytte muligheten og kanskje utsette litt på de store ferieplanene.

Se også: Få kontroll på lån og kredittkort

Mens nordmenn flest bruker feriepengene på ferie, sier 41 prosent at skattepengene brukes til sparing.

- Om økonomien er trang, kan det være smart å sette noe til side på en sparekonto. Vi anbefaler at man har 1-2 månedsinntekter i en buffer til uforutsette utgifter, sier rådgiveren.

 

Smart sparing

En stadig fallende rente gjør at det er lite å hente på banksparing. Dersom du har et langsiktig sparemål bør du heller plassere pengene i fond. Som de fleste har fått med seg har verdens børser gått kraftig ned i forbindelse med korona. De fleste fond har steget mye etter dette, men fremdeles er verdiene lavere enn før korona. Derfor mener mange at det er et godt tidspunkt å investere. Historien viser at om man sparer langsiktig, får man mye mer igjen for pengene i fond enn i banksparing.
Det finnes også gode fond for deg som ikke ønsker så mye risiko. Da er gjerne alternativet å investere i fond som satser mer på rentebærende verdipapirer, slik som for eksempel Eika Obligasjon.
Er du under 34 år er BSU den aller beste spareformen. Renta er gunstig, og i tillegg har du skattefordelen som gjør at du kan få penger igjen på skatten neste år.

- Når man vurderer spareformer bør man alltid vurdere sparemål og risikovilje. Om du er usikker på hva du vil få i pensjon, kan det være smart å sjekke dette også. Etter pensjonsreformen er alle blitt avhengig av egen sparing for å opprettholde levestandarden som pensjonist. Det er mye å forholde seg til, men rådgiverne i Andebu Sparebank kan veilede deg, forteller Janett Kolstad.

 

Helhetlig gjennomgang
Å gi gode råd er svært viktig for rådgiverne i Andebu Sparebank. I siste undersøkelse sier også åtte av ti kunder at de har stor tillit til at de ansatte har hovedfokus på kundens interesser. Vårt mål er at alle våre kunder skal ha en god og helhetlig plan for økonomien.

-Vi har kompetente rådgivere som hjelper deg med å se på dagens situasjon, framtiden og om noe skulle skje med deg eller familien. Etter en slik gjennomgang får du god oversikt over eget forbruk, lån, sparing, forsikringer og pensjonsopptjening. Dersom du ønsker det, får du også råd om finansiering og sparing og tips om hvordan du kan håndtere din hverdagsøkonomi, forteller assisterende banksjef Bjørn Einar Grytnes.

En økonomisk gjennomgang koster ingenting annet enn at du må sette av en time til gjennomgang. I etterkant får du en oppsummering med en plan for din framtidige økonomi.