Gavemidler fra Andebu Sparebank gis kun til prosjekter og formål i tidligere Andebu kommune.  Årsaken til det er at det er i Andebu bankens egenkapital i hovedsak er bygget opp fra mer enn 150 år tilbake i tid. Som hovedregel gis det kun støtte til frivillige lag og foreninger. Organisasjonen bør ha et organisasjonsnummer.

Søk her