Vi søker

  • Deg som har en positiv innstilling og som liker å skape nye relasjoner
  • Deg som har engasjement og evne til å jobbe selvstendig
  • Deg som ser løsninger der andre ser utfordringer
  • Deg som liker å jobbe med mennesker
  • Deg som liker et hektisk og utviklende arbeidsmiljø

Vi ser gjerne at du planlegger eller er i gang med utdannelse innen økonomi/finans, men det viktigste er at du trives med å hjelpe kunder og at du behersker it-verktøy.

Det er ønskelig at du kan arbeide så mye som mulig i juni, juli og august.  Gjør du en god jobb, er mulighetene gode for å kunne jobbe mer i ferier og fridager og mange av våre sommervikarer har fått fast jobb hos oss eller andre banker etter endt utdanning.

Vi ønsker søknader så snart som mulig og senest innen 13. april.

Søknad med CV sendes til kam@andebu-sparebank.no

Spørsmål kan rettes til leder PM, Knut Andrè Mathisen på tlf 48890970 eller kam@andebu-sparebank.no