Er du usikker på svarene, finner du det meste på våre nettsider.  Quizen foregår kun digitalt og kun under Hælja Hime (fredag-søndag). Vinnerne kåres i neste uke. 
Ta quizen her