Boligsparing for Unge (BSU) er fremdeles den smarteste sparingen du kan gjøre som ung. Ordningen er et lite kinderegg med tre gode fordeler: med BSU får du nemlig både skattefradrag, god rente og egenkapital til bolig. Skattefradraget er på 20 prosent, altså 5000 kroner pr år og totalt 60 000 kroner om du sparer full pott (25 000,- pr år og 300 000,- totalt).


Bundet til bolig
BSU er aldersbestemt og gjelder kun til det året du fyller 33 år. Skal du ha utbytte av skattefordelen må du betale skatt og altså tjene mer enn frikortgrensen på kr 55 000. For å få fullt utbytte av skattefordelen bør du ha inntekt på ca kr 75 000.
- Etter at grensen for BSU-sparing ble økt til 300 000 ser vi at noen velger å spare i BSU selv om de ikke betaler skatt fordi renta her er bedre enn noen annen banksparing. Dessuten er det nok en del foreldre som vil hjelpe barna med sparing og liker at pengene blir bundet til boligsparing, forteller spareansvarlig i Andebu Sparebank, Toril S. Larsen.
BSU-pengene må nemlig brukes til å kjøpe bolig. Brytes vilkårene får du skattetillegg og mister retten til å sette inn ytterligere penger på BSU.

Ny pensjonsparing
Fra 1. november kom en ny ordning som har fått tilnavnet «BSU for voksne». Den nye Individuelle pensjonssparingen (IPS) gir skattefordeler som trolig vil friste mange. Skyter du inn 40 000 kroner iår, vil skatten for 2017 bli redusert med 9600 kroner. Denne skatten må du betale når du tar ut pengene. Fordelen med en slik skatteutsettelse er at du i mellomtiden kan få en god avkastning på pengene. Ulempen er at pengene er bundet til du fyller 62 år.
- Det er på mange måter tilbud om et rentefritt lån fra myndighetene. Sparesaldoen er unntatt formueskatt, og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden. Når du tar ut pengene, beskattes dette som alminnelig inntekt (24 prosent), forteller Toril Larsen.

Julegave
Å gi bort penger i julegave har alltid vært vanlig, men i den senere tid ser vi at stadig flere velger å gi «varige gaver» i form av sparing i BSU eller fond. Det er blitt stadig vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet, så dette bør være ettertraktede gaver, mener spareeksperten. Å gi bort pensjonssparing er ennå ikke så vanlig, men når vi vet at dagens unge får langt mindre i folketrygd enn sine foreldre og besteforeldre, er det kanskje ingen dum idè.

Siste frist
For å få skattefordelene må innskudd i BSU eller IPS gjøres før 31. desember. Opprettelse av IPS kan gjøres på mobilbanken eller nettbanken. Dette må du gjøre senest 22. desember. Har du ikke opprettet BSU-konto må du kontakte banken for å få opprettet dette (senest fredag 29. desember kl 14.). Har du opprettet BSU tidligere, kan du selv overføre på mobilbanken eller nettbanken. Siste frist er da 31.12. kl 23.30.
Vil du unngå å komme i siste liten neste år? Start månedlig sparing!