- Vi er svært glade for at Andebu Sparebank ville være vår hovedsponsor. Andebu Sparebank er en seriøs og langsiktig samarbeidspartner og avtalen gir oss kjærkomne midler til laget, sier leder i Stokke IL Svein Fure Larsen. Etter at DNB la ned sin filial i Stokke, ønsket de heller ikke å videreføre sin sponsoravtale med laget. For Stokke IL var det mest naturlig å spørre lokalbanken i nabobygda om å være ny bankforbindelse og –sponsor.

- For oss er dette en veldig interessant samarbeidspartner. Stokke IL driver godt, med mye aktivitet og stor bredde. De har en imponerende dugnadsånd og er en meget viktig del av et levende lokalmiljø. Vi har allerede stor vekst i Stokke, men ønsker i enda større grad å ta rollen som lokalbanken også for Stokkefolk, sier banksjef Børre Grovan. Andebu Sparebank har fremdeles Andebu som sitt hovedområde for sponsing og gavemidler, men i fjor valgte banken å inngå en større avtale med Sandefjord Teaterforening og i år inngår de altså en tilsvarende avtale med Stokke IL.
- I Andebu legger vi vekt på å ha en bred støtte til hele frivilligheten. I Sandefjord og Stokke har vi valgt ut disse to samarbeidspartnerne, sier Grovan.


Medlemsfordeler for Stokke IL