Strømregninga i desember ser ut til å bli rekordhøy, og kanskje høyere enn det du har satt som beløpsgrense på avtalegiroen. Derfor bør du følge nøye med. Dersom fakturaen blir stoppet og ikke betalt i tide, risikerer du at det påløper kostnader til purringer og andre gebyrer.

Vil du redusere strømutgiftene har Huseiernes Landsforbund utarbeidet 7 gode råd.

 

Slik endrer du beløpsgrense

Logg deg inn i nettbanken, og velg Betalinger – Betalingsavtaler. Midt på øverst finner du AvtaleGiro.
Finn fram til mottakeren du ønsker og trykk på de tre prikkene til høyre i raden. Velger du Detaljer, kan du se dagens beløpsgrense. Velger du Endre avtale, kan du endre beløpsgrensen.
Gjør endringene, trykk OK og godkjenn med bankID.