I nye Skagerrak Sparebank er det en ledergruppe bestående av ni personer. Dagens banksjef i Skagerrak Sparebank, Jan Kleppe blir også øverste leder i den nye banken. Banksjef Børre Grovan i Andebu Sparebank får ansvaret for økonomi og administrasjon. Under følger hele den nye ledergruppa 

Den nye ledergruppen:

Jan Kleppe (adm. dir) Skagerrak Sparebank
Joachim Steinsett (viseadm. dir) Larvikbanken
Børre Grovan (økonomi og adm) Andebu Sparebank
Siw Mediaas ( HR) Skagerrak Sparebank
Anita Ekeberg Gibbons (PM) Larvikbanken
Joakim Fjellvang Hanssen (BM)  Skagerrak Sparebank
Jan Erling Kvisvik (marked/kommunikasjon) Larvikbanken
Pål Fredrik Andersen (dagligbank)  Skagerrak Sparebank
Bjørnar Skatvedt (risk og compliance)  Andebu Sparebank

 

Styremedlemmer

Styret i banken består av 9 medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen.  Ved første gangs valg er det forstanderskap/representantskap/generalforsamling i de tre bankene som utnevner to medlemmer hver. Andebu Sparebank har utnevnt Ingrid Knotten Haugberg og Linn Therese Bekken til styremedlemmer. Under følger hele den nye styret:

Ingrid Knotten Haugberg Andebu Sparebank
Linn Therese Bekken Andebu Sparebank
Roy Thomas Johannessen Larvikbanken
Are Støen Stokstad (styreleder) Larvikbanken
Roy Vike Vardheim (nestleder) Skagerrak Sparebank
Astri Ellegård - Jacobsen Skagerrak Sparebank
Erik Klausen eksternt styremedlem
Morten Bryne hovedtillitsvalgt Larvikbanken
Kjersti Røneid Larsen hovedtillitsvalgt Skagerrak Sparebank
Jon-Henrik Grindlia  - varamedlem              hovedtillitsvalgt Andebu Sparebank

Generalforsamlingen i den nye banken skal bestå av 24 medlemmer. 9 medlemmer velges av og blant innskyterne i banken. 6 medlemmer velges av og blant de ansatte og 9 medlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbeviseiere.  

Generalforsamlingens medlemmer

Ved første gangs valg er det forstanderskap/generalforsamling som utpeker innskytervalgte medlemmer. Fra Andebu er Gunnar Sønstebø og Bjarne Sommerstad utnevnt. Sønstebø blir også leder av generalforsamlingen. De ansatte har utpekt Siri Kristiansen og Torild Larsen som representanter for Andebu-ansatte. Under følger hele den nye generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer
Gunnar Sønstebø (generalforsamlingens leder) Andebu Bjarne Sommerstad Andebu
Grunde Olsen  Skagerrak
Magnar Kleiven Skagerrak
Kari Waag Skagerrak
Lene Marie Naper - Helgestad Skagerrak
Hilde Sannerholt Larvik
Berit Heide Larvik
Sigmund Foldvik Larvik

Foreslåtte egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer
Jon Guste Pedersen Skagerrak stiftelsen
Steinar Amsrud Larvik stiftelsen
John Henry Bråvold Andebu stiftelsen
Sigbjørn Myhre Andebu øvrige
Elisabeth Møyland Halum Andebu øvrige
Halvor Vinje Skagerrak øvrige Gisle Lunde (generalforsamlingens nestleder) Skagerrak øvrige Roy Lundquist Skagerrak øvrige Dag Haagensen Skagerrak øvrige

Ansattvalgte medlemmer
Siri Kristiansen Andebu 
Torild Larsen Andebu 
Kristina Aastad Skagerrak  
Stig Gürrich Skagerrak  
Nina Fevik Larvik 
Frode Solvang Hagen Larvik 

 

Les også

Hva betyr fusjonen for deg?