Vi i Andebu Sparebank har et stort ansvar. Vi passer på kundenes sparepenger. Vi takker for tilliten, og gjør vårt beste for at pengene skal være trygge. Et viktig tiltak for å bevare tilliten til oss som bank, er å hindre at banken misbrukes av kriminelle aktører. Norske finansinstitusjoner er utsatt for å misbrukes av kriminelle til å hvitvaske utbytte fra kriminelle handlinger og til å finansiere terror eller utnyttes i forbindelse med finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Tilsynsmyndighetene er bekymret for at mindre sparebanker ikke har kapasitet til å følge opp regelverket. Derfor har vi styrket innsatsen på dette området betydelig i 2021, og kommer til å øke innsatsen ytterligere i 2022.

Ny stilling for virksomhetsstyring

I 2021 har vi ansatt Alexander Hangaas i stillingen som leder for virksomhetsstyring, Den nye lederen skal sørge for etterlevelse av eksterne lover og regler og interne strategier og policyer.  En slik funksjon er ikke så vanlig blant banker av vår størrelse. Mange banker har dette integrert sammen med andre funksjoner i banken. 
Selv om Hangaas er nyansatt, er han ikke ny I Andebu Sparebank. Han har jobbet i banken i over 10 år, men i 2020/2021 jobbet han en periode som lektor i rettslære, før han kom tilbake til banken i juni 2021.
– Da jeg skulle starte i banken igjen sa jeg til kollegene mine ta de trengte en lærer i rettslære i banken, og det er egentlig en god beskrivelse av hva jeg skal gjøre. Bankbransjen er veldig tungt regulert på mange områder, med mange forskjellige krav, forklarer Hangaas.
Særlig etter finanskrisen i 2008 har regelverket for banker økt i omfang og kompleksitet. Endringstakten i regelverket øker også, det vil si at reglene endres ofte og hurtig. Mesteparten a disse reglene kommer fra EU, som Norge er forpliktet til å følge på grunn av EØS-avtalen 
- Det er fort gjort å bli litt overveldet av alle reglene. Men, det er viktig å huske på hva som er målet med dem. Poenget er pengene som kundene betror oss skal være trygge, og at bankens systemer ikke skal misbrukes. Kundene skal tas godt vare på, og få gode råd tilpasset sin situasjon. Vi skal hjelpe kundene med å ta gode valg. Alltid. Gjør vi det, etterlever vi reglene. Det har vi gjort i snart 160 år. Det nye er at vi må dokumentere at vi gjør det, i større grad enn vi har gjort før. Dersom myndighetene kommer på besøk, må vi bevise overfor dem at vi gjør det, sier Hangaas.

Antihvitvasking

Banken har også dedikerte personer som jobber med antihvitvask (AHV), GDPR og bærekraft. I takt med myndighetenes krav og forventninger har vi særlig på AHV-området økt ressursbruken betydelig internt.
Vår assisterende banksjef, Bjørn Einar Grytnes, har jobbet i banken i over 40 år. Som ansvarlig for arbeidet med antihvitvasking i banken, har han brukt mye tid på å analysere områdene banken må være mest oppmerksomme på.
Omfanget av dette arbeidet er betydelig, og dreier seg i hovedsak om å sørge for at vi har korrekt informasjon om kundens bruk av banken, overvåke transaksjoner, samt følge opp og eventuelt rapportere transaksjoner vi anser å kunne være mistenkelige.
I tillegg til Grytnes, jobber også Linda Bjønnes og Birger Skarsholt med å undersøke transaksjoner som systemet flagger som mistenksomme. De følger opp nesten 1.000 transaksjoner i måneden og det igjen fører til at vi avdekker mange former for svindel. Dersom de ikke får avkreftet mistanken ved nærmere undersøkelser, vurderer AHV-lederen om han skal sende melding til Økokrim.  Muldyrsvindel, investeringssvindel og kryptosvindel er typiske svindelformer som blir avdekket av banken. I tillegg til skatteunndragelser, kjærlighetssvindel, ulovlige spillselskaper og direktørsvindel.
Det er viktig for oss at ikke kriminelle utnytter oss og våre kunder. I 2022 vil vi derfor ansette enda en person med kompetanse på dette området, for å øke vår innsats ytterligere.
Som nevnt er vårt fremste ønske å hjelpe våre kunder med å ta de gode valgene, samtidig som vi er bevisste på at vi passer på felleskapets penger. Det kan hende du som kunde synes vi stiller rare spørsmål, eller synes vi er litt for strenge noen ganger. Vit bare, at vi ikke gjør det for å være vanskelige. For det første, er det helt sikkert en eller annen regel som sier at vi MÅ gjøre det. For det andre, handler det om at du skal være trygg. Ikke bare nå, men også i årene som kommer.

Tips for å unngå svindel

1. Aldri oppgi bankinformasjon
Kortinformasjon, kontoinformasjon, BankID-koder eller passord via mail eller telefon, uansett hvem som ber om det – enten det er bank, familie, venner eller andre.

2. Vær skeptisk til hastetelefoner
Selv om den som ringer virker troverdig vil en seriøs aktør aldri vil be deg om å oppgi koder og passord via e-post eller telefon. Legg på!

3. Unngå å klikke ukritisk på lenker

Vær skeptisk til å klikke på lenker i epost, SMS eller sosiale medier. Sjekk nettadressen og hold gjerne musepekeren over lenken for å se adressen som kommer opp der. Sjekk også avsenderadressen på eposter.

4. Sjekk og meld fra
Har du en dårlig magefølelse, ring opp banken/leverandøren selv og spør om dette er svindel. Har du fått lagt inn kortinformasjon eller brukt bankID, kontakt banken umiddelbart for å sperre kort/konto.