Investeringsbedragerier i seg selv er ikke noe nytt. Kriminelle har lenge prøvd å lokke folk til å investere i prosjekter eller firmaer som ikke eksisterer. Det som er nytt, er at de nå lokker med investeringer i bitcoin og andre kryptovalutaer Ettersom mediene stadig oftere har skrevet om folk som har tjent seg rike på bitcoin, har også slike svindelforsøk vært økende. Kriminelle misbruker folks manglende kjennskap til bitcoin, andre kryptovalutaer og hvordan disse markedene fungerer, og får dem til å tro at de investerer i kryptovaluta, gjerne via falske nettsider.

Kriminelle som står bak denne typen bedragerier er ofte svært profesjonelle. De har brukt mye tid på å lage troverdige historier som de underbygger med fiktiv dokumentasjon og tilsynelatende profesjonelle nettsider. Derfor er det ikke rart at mange lar seg lure.

Slik går de kriminelle frem

Bedrageriet starter med at du blir kontaktet på telefon, via e-post eller en annonse på Internett og overtalt til å investere i aksjer, bitcoins eller i andre nye «systemer». Mange framstår svært seriøse.
Du blir bedt om å registrere deg på et nettsted som ser profesjonelt ut, hvor du også kan følge med på investeringen og se «gevinsten» vokse.  Har du først registrert deg på et slikt nettsted vil du bli kontaktet svært hyppig, ofte av en som gir seg ut for å være investeringsrådgiver. Vedkommende fremstår ofte som veldig troverdig, og det kan være vanskelig å motstå ytterligere investeringer. Nettsiden vil raskt vise en god gevinst, og mange fortsetter derfor å overføre mer penger. Problemet oppstår når du skal ta ut gevinsten. Da får du ikke lenger kontakt med de «rådgiverne», og pengene er forsvunnet.

Virus

Vi har også sett eksempler på at de kriminelle har sendt ut en epost med et vedlegg som har gjort det mulig for dem å fjernstyre kundens datamaskin og nettbank. Vi ber derfor våre kunder om å være særdeles varsomme med å åpne epostvedlegg.

Det er også vanlig at svindlerne ber om påloggingsinformasjon til nettbanken. Slik informasjon er personlig og skal ikke videreformidles til noen uansett hvem som spør. Ingen seriøse banker eller finansinstitusjoner vil be om slik informasjon.

 Meld fra!

Alle kan lett bli lurt av profesjonelle bedragere. Det er Ingen grunn til å føle seg dum hvis du har gått fem på.  Det som er viktig er at du med en gang sier fra til banken og anmelder forholdet til politiet. Banken kan bruke informasjonen til å forhindre at andre blir lurt, og det er viktig å anmelde forholdet slik at de kriminelle kan bli stanset.

 

Økokrims tips mot svindel

  1. Ikke gi fra deg personopplysninger, konto- og kredittkortinformasjon til personer og firmaer som henvender seg til deg per telefon eller e-post.
  2. Ikke gi fra deg passord og pinkoder til personer som henvender seg per telefon eller e-post.
  3. Sjekk hvorvidt informasjonen som gis er korrekt før du betaler for en vare eller tjeneste. Har du ikke bestilt varen, skal du ikke betale.
  4. Ikke still din konto til disposisjon for overføringer fra/til ukjente personer.
  5. Vær kritisk til løfter om stor gevinst: det som er for godt til å være sant er gjerne det.
  6. Sørg for å ha gode rutiner for fakturabehandling og andre overføringer, særlig i ferietider.
  7. Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger. Avbryt kontakten.
  8. Ta kontakt med ØKOKRIM, politiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageriforsøk.

 
Flere tips?

Se økokrims sider om bedrageri