- Vi setter pris på at 747 kunder har tatt seg tid til å svare og vi setter pris på de gode «karakterene» vi får. Selv om dette er 14 år på rad vi har Vestfolds mest fornøyde bankkunder* er dette ikke noe som kommer av seg selv, men et resultat av medarbeidere som hver dag yter god rådgivning og service til kundene, sier banksjef Børre Grovan. 
Årets skår er en kundeopplevelsesindeks (KOI) på 91. Dette er tre poeng ned fra fjorårets rekord, men fremdeles høyt over andre banker. DNB får 53 poeng, Sparebank1 får 67 og gjennomsnittlig skår for Eika-banker er 79.

Vennlig lokal støttespiller
- Andebu Sparebank har de mest tilfredse og lojale bankkundene i regionen, sier Jonny Nordøy, bedriftsrådgiver og ekspert på kunderelasjonsmålinger i Kantar TNS.  Det er Kantar TNS som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra 39 banker i Eika-alliansen. 747 av bankens kunder har svart på undersøkelsen. Det er særlig to områder banken for høy skår: «God personlig og vennlig service» og «Viktig lokal støttespiller».


Illustrasjon: Tilfredshet med kvalitetselemeter i Andebu Sparebank. 

Sterk vekst

Andebu Sparebank har hatt stor vekst og mange nye kunder de siste årene. Men til tross for den store pågangen viser undersøkelsen at også de nye kundene er tilfreds. De som har vært kunder i 1-2 år er like fornøyde som de som har vært kunder 3-9 år. Aller mest fornøyde er de som har vært kunder i over 10 år, mens de som har vært kunder under ett år ligger litt under snittet.  Tilfredsheten er også høy blant yngre kunder. 
- Kundene har høy tillit til at banken setter kundenes interesserer foran egne interesser. Kundene opplever at banken virkelig stiller opp når man trenger det, og er en troverdige rådgiver basert på faktiske kundebehov, sier Nordøy. Undersøkelsen viser også at 84 prosent av kundene opplever å ha en fast kontaktperson i banken. Til sammenligning er gjennomsnittet for alle banker 55 prosent. 

Møter kundene
- Vi er spesielt glad for at tilliten til våre rådgivere er svært høy og at kundene er svært fornøyde med rådgivning om livshendelser, planer og mål, sier banksjef Børre Grovan. 
Grovan er også fornøyd med at banken får gode skussmål både på personlig rådgivning og digitale løsninger. 
Dessuten har banken usedvanlig mange ambassadører: over 22 prosent av kundene sier de er «usedvanlig fornøyd», 52 prosent er «svært fornøyd» og 22 prosent er «fornøyd».
- Ambassadørene er kanskje vår aller beste markedsføring. Svært mange av de kundene som kommer til oss, kommer fordi de har fått anbefalinger fra andre. Det er vi veldig takknemlige for, sier Grovan.  

Forbedringspotensial
- Undersøkelsen peker også på områder vi må jobbe videre med. Tilfredsheten med nettbank og mobilbank har falt og det er tilbakemeldinger vi og Eika tar svært alvorlig. Vi har også en liten gruppe misfornøyde kunder som ikke er fornøyd med klagebehandlingen hos oss.  I tillegg har vi en ganske stor gruppe kunder som svarer ja på at de ønsker rådgivning om langsiktige planer og mål, men som svarer nei på at de har fått tilbud om dette. Dette er ting vi må jobbe med, sier banksjef Børre Grovan. * Beste tilfredshet blant banker med filial i Vestfold. Undersøkelser gjort av BIs kundebarometer 2007-2016 og Kantar TNS 2017-2020