- Vi er glade for å møte høsten med ny giv, entusiasme og tre erfarne rådgivere. Steinar Holtskog er vår nye bedriftsrådgiver som erstatter Morten Bryne, mens Knut Stenersen blir ny teamleder i Andebu etter Alexander Hangaas. Begge de to har lang bankerfaring og vil være kompetente og engasjerte sparringspartnere for våre kunder, sier banksjef Børre Grovan. 

Fra Danske Bank
Steinar er 52 år og kommer fra Kristiansand, men bor i dag i Tønsberg. Han har lang erfaring fra flere banker som bedriftsrådgiver, og har de siste 9 årene vært bedriftsrådgiver i Danske bank.
Knut er 53 år og bor i Sandefjord. Han kommer fra Danske Bank i Sandefjord, hvor han har vært i 12 år. Før det har han hatt ulike roller i DNB.

Ny forsikringsrådgiver
Med John-Reidar Pettersen får vi også en etterlengtet ressurs på forsikring. Han vil også styrke vårt bedriftsteam og gjøre oss bedre rustet til å ta imot enda flere bedriftskunder. John-Reidar er 33 år, bor i Andebu og har jobbet seks år i Gjensidige. Han har altså både god lokalkunnskap og forsikringserfaring. 
Vi ønsker alle tre velkommen til oss!