Har du fått varsel fra Eika forsikring finner du mer informasjon og signeringsrom her.

Endringer i lovverket stiller strengere krav til bankene, om å kjenne sine kunder. Dette for at vi ikke skal bli utnyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. I praksis betyr dette at vi må innhente, vurdere og dokumentere informasjon om alle våre kunder.

Vi er pålagt å avslutte kundeforhold som ikke oppfyller lovkravene. Dermed er det viktig at du oppdaterer dine opplysninger så snart som mulig og senest innen 15.2.

Dette må du gjøre
Under finner du en trinn-for-trinn-beskrivelse av hvordan du oppdaterer opplysningene. Her er det beskrevet både for deg som har BankID, og deg som ikke har.
Har du fått varsel til din bedrift er det den som står oppført i Brønnøysundregisteret som daglig leder, styreleder, prokurist som kan signere (de som har signatur to-i-forening, kan kun signere på papir).


For deg som har BankID:

  • Finn fram bankID-brikke eller BankID på mobil
  • Logg deg inn her  
  • Under Dine oppgaver vil det komme opp Kundeerklæring Antihvitvask.
  • Besvar kundeerklæringen (teksten utvider seg etter hvert som skriver).
  • Når skjemaet er fylt ut trykker du på Send.

Når dette er gjort vil dine opplysninger være oppdatert. Det hele vil kun ta noen få minutter og vil sikre at ditt kundeforhold fortsetter videre som før.


For deg som ikke har BankID:

Last ned kunderklæringsskjema for privatperson
Last ned kundeerklæringsskjema for bedrift

Print ut skjema, fyll ut, signer og send til banken pr post, epost eller du kan levere det i et av bankens kontorer.

Hva skjer hvis fristen ikke overholdes?
Hvis fristen ikke overholdes, er vi pålagt å avslutte kundeforhold som ikke oppfyller lovkravene. I første omgang vil kontoene sperres for utgående transaksjoner.

Klarer ikke du å overholde fristen eller har andre spørsmål kan du kontakte oss på telefon eller epost.