Frokostmøtet i november hadde Christian Thommessen fra  ResponsAbility Investments og Atle Riksfjord fra Eika som hovedforedragsholdere. I tillegg blir det en gründerpresentasjon av Work&Go og noen kjappe tips fra Andebu Sparebank. 

Riksfjord fortalte om digitalisering i næringslivet generelt og banknæringen spesielt. 

Thommessen fra ResponsAbility Investments snakket om investeringer med tre mål: økonomisk avkastning, sosial avkastning og miljømessig avkastning. 

Se mer om frokostmøtet på Sandefjord Næringsforenings nettsider. 

Vår egen Bjørn Einar Grytnes holdt et kort foredrag med tittelen "Litt selvskryt og 6 tips for små og mellomstore bedrifter".