Vi leter etter nye produkter og muligheter. Har du en god investeringsplan ønsker vi å se på muligheter for å bidra til realisasjon av prosjektet ditt. Målgruppen for vårt grønne næringslån er nærings- og landbrukskunder som har, eller som ønsker en grønn profil.

Vi håper dette er et produkt som skaper nysgjerrighet og at både eksisterende og nye kunder kommer til oss og spør, og gjerne også utfordrer oss på nytenkning. Det er en del åpenbare investeringer i denne kategorien, som blant annet solceller, men vi har ikke satt restriktive krav til hva investeringene skal inneholde. Vi ønsker ikke å ekskludere gode prosjekter, men å høre dine ideer og forslag.

Vi kan bidra med gunstige vilkår på finansieringen som kan være med på å vippe avgjørelsene i riktig retning.