Slik går du fram om det er noe du er misfornøyd med banken

 1. Ta kontakt med din rådgiver
  Hvis det er noe du er misfornøyd med er det enkleste å ta det direkte med din rådgiver/kontaktperson. 
   
 2. Ta kontakt med banksjef eller send en formell klage 
  Om du skulle oppleve at det ikke er tilstrekkelig å kontakte rådgiver, kan du rette en formell klage på bankens klageskjema. Skjemaet sendes pr epost til banksjef Børre Grovan eller pr post til Andebu Sparebank, postboks 2, 3162 ANDEBUBanken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes. 
  Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil den som klager bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på www.eika.no 
   
 3. Ta kontakt med Finansklagenemda
  Dersom du ikke føler du når fram hos oss, kan du kontakte bankenes klageorganfinansklagenemnda.