Grønne lån

Grønne investeringer skal belønnes med gunstige vilkår. Derfor tilbyr vi grønne boliglån og grønne billån til våre beste renter.

Grønne lån

Her er en oversikt over våre grønne lån

Priser grønne lån

Ekstra gunstige betingelser for deg som skal kjøpe en energieffektiv bolig

  • Lån til kjøp av bolig med energimerke A eller B
  • Gjelder også refinansiering og om du vil øke boliglånet
  • Gjelder primærbolig med pant i boligen
  • Vår beste rente

Slik finner du energimerke på boligen

Energimerke bolig
Skal du kjøpe bolig står energimerke alltid i prospektet. Du kan også finne energimerke ved å logge inn på energimerking.no . Her får du energimerke ved å oppgi type bolig, byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.
Familie sittende på gulvet

Energimerke A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A. 

Energimerke B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. Type bolig, byggeår og bruksareal vil også påvirke energiklassen.