BSU - Boligsparing for unge

BSU er fortsatt den mest lønnsomme spareformen for deg under 34 år. Du får skattefradrag, vår beste rente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig. Fra 2023 er skattefradraget endret fra 20 til 10%, slik at maks skattefradrag nå er 2.750 kr.
  • Spar inntil 27.500 kr årlig, totalt 300.000 på BSU
  • Inntil 2.750 kr i skattefradrag årlig
  • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

BSU - Boligsparing for unge

BSU er et svært gunstig spareprodukt som gjør veien til egen bolig kortere. Du får bankens beste innskuddsrente, skattefradrag og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig.

Med boligsparing for unge kan du spare inntil 27500 kroner i året og inntil 300.000 kroner totalt i løpet av spareperioden. Årlig skattefradrag for maksimalt innskudd er 2 750 kroner.

Du kan spare med BSU til og med det året du fyller 33 år.
Du binder deg ikke til fast sparing.
Du får bankens beste rente på innskudd.
Kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av lån på bolig.
Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU-konto.
Kontakt banken for å opprette BSU-konto. 

 

Boligspar uten skattefradrag

Boligspar er boligsparing uten skattefradrag for deg i alderen 13-34 år. Kontoen passer godt som tilleggsparing til bolig hvis du har fylt opp vanlig BSU eller hvis du vil spare til barn.

  • Du kan ha Boligspar fra du er 13 år, men må ha ordinær BSU konto og være kunde i Andebu Sparebank .
  • Dersom du er under 18 år kan foreldre/verge spare på kontoen uten å spare på ordinær BSU.
  • Du kan spare kr 27 500 pr år og maks sparebeløp totalt er kr 300 000
  • Alle uttak skal gå til boligformål, men banken er ikke ansvarlig dersom dette ikke følges.
  • Dersom du tar ut penger til andre formål enn  boligformål vil du bli belastet 2 prosent uttaksgebyr.
  • Pengene du setter inn på Boligspar er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet. Det betyr at du kan ta ut disse pengene igjen i før 31.desember.

Boligspar til barn

Ønsker du å hjelpe dine barn med sparing til bolig, kan du også opprette Boligspar. Du kan starte Boligspar fra barnet er 13 år. Kontoen må stå i barnets navn. Når barnet fyller 18 år, vil det selv disponere kontoen. Husk at barnet må være kunde og ha konto i Andebu Sparebank før du oppretter Boligspar.

Verger må være kunder fra før for å kunne bestille Boligspar. Hvis barnet har to verger må begge signere.

 

 

 

Prisliste