- De aller fleste kundene våre har orden på økonomien sin, det vil si at de betaler regningene sine i tide og stort sett setter av litt penger til sparing. De færreste har allikevel en overordnet plan, forteller assisterende banksjef Bjørn Einar Grytnes .

Han er sikker på at mange kunder har mye å hente på å benytte seg av lokalbankens tilbud om å få oversikt og innsikt i alle delene av økonomien, og så legge en god plan for hele økonomien på kort og lang sikt.

- I et rådgivermøte går du og rådgiveren din gjennom fem faste punkter, og snakker om alt fra små endringer i hverdagen til hvordan du forsikrer liv og helse. Når dere er ferdige, kan du være trygg på at «alt er på stell» økonomisk.

Rådgivermøtets fem punkter

  1. Status. Hvordan står det til med økonomien din i dag? Sammen setter dere opp budsjett.
  2. Dersom noe skulle skje. Hva skjer med økonomien om du eller andre i familien blir alvorlig syke, eller i verste fall om en skulle dø, og hvordan ønsker dere i så fall at økonomien skal være?
  3. Fremtiden. Hva er de små og store hendelsene i årene som kommer, og som det kan være lurt å tenke på allerede nå? Hva kjenner du til om pensjon, og hvordan ønsker du å ha det som pensjonist?
  4. Sikre verdier. Er huset og eiendelene dine ordentlig forsikret?
  5. Hverdagsøkonomi. Kjenner du alle de enkle måtene å bruke banken på i hverdagen? Bank på mobil og PC, ulike kort for ulike situasjoner og nye måter å betale på?

- Rådgiveren din er faglig sterk, med utdanning og sertifiseringer innen personlig økonomi. Like viktig er det at han eller hun også kjenner deg godt, og derfor er personlig interessert i at du skal gjøre gode valg. Disse temaene er for store og viktige til at du kan google deg fram til svar, sier Grytnes.

Selve møtet skjer vanligvis ved at rådgiveren møter deg personlig i lokalbanken.

- Du kan selvfølgelig ta en gjennomgang over telefon i stedet. Men det er én ulempe ved å gjøre det på den måten, sier Grytnes:

- Da må du brygge kaffen selv!