Gavefilmene kommer i en lang og en kort versjon. Her kan du se bilder fra de største prosjektene som har fått gavemidler de siste ti årene. 

Har du et nytt og spennende prosjekt i din organisasjon, kan du søke om midler innen 15. oktober. 
– Vi synes det er hyggelig at kundene våre får se hva pengene går til. Siden vi er en selveid bank, er du som kunde med på å bidra til slike prosjekter, sier Grovan. Han ønsker forslag til nye gode gaveformål. Øverst på ønskelisten står tiltak for barn og unge, prosjekter som kommer store deler av lokalbefolkningen til gode og gjerne prosjekter der man har mulighet til å utløse midler fra flere instanser. 

Under ser du kortversjonen av filmen. Flere filmer kan du se her.