Støttebeløpet skal brukes til lekeapparater, fotballmål, gapahuk og lyssatt akebakke i Stiåsen. Lekeplassen blir tilgjengelig for barn og voksne i nærområdet. Det nyetablerte feltet har et yrende liv med over 50 barn og unge. Lekeplassen ligger fint til midt i feltet, godt skjermet fra trafikken, med en naturlig akebakke og grense mot skogen.

 

En million til fotballhall

Lekeplassen fikk det nest-største beløpet ved årets første gavetildeling. De største beløpet på en million kroner ble avsatt til Andebu ILs planer om fotballhall på Møylandsletta. En fotballhall vil gi gode treningsmuligheter på vinteren, redusere behovet for brøyting, spare granulat og bidra til å redusere frafall i fotballen. Prosjektet har imidlertid en kostnadsramme på over 14 millioner kroner, så man er avhengig av flere finansieringskilder for å realisere dette.

 

Ruster opp ungdomslokaler

Ungdomslagene i Høyjord og Andebu har også fått tilsagn om henholdsvis 175 000 kroner og 90 000 kroner. Andebu Ungdomslag har behov for å installere nytt brannvarslingsanlegg mens Høyjord Ungdomslag får støtte til sin plan om innvendig rehabilitering av Haugar Undomslag. Prosjektet vil i hovedsak omfatte nye gulv til store- og lillesalen, maling i tak og på vegger, ny dobbel dør (nødutgang) i storesalen og nytt sceneteppe. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 643 000 kroner ekskl. dugnadsinnsats.

 

Mange søknader

De to siste prosjektene som fikk støtte ved denne tildelingen var Andebu Menighetshus` søknad om scene, lerret, projektor og lys og Høyjord Menighetsråds søknad om puter til benker i Høyjord stavkirke.
Gavekomiteen behandlet også en forespørsel fra Kodal UL om å omdisponere midler til tribune. Denne ble avslått, da gavekomiteen heller ønsker nye søknader som kan vurderes opp mot andre prosjekter.

Totalt ble det altså gitt tilsagn om 1 645 000 kroner til seks søkere. Totalt kom det inn 16 søknader så gavekomiteen måtte gjøre harde prioriteringer denne gangen. Ny søknadsfrist er 1. oktober.

 

Tursti og turkart

Samtidig som årets tildeling blir offentliggjort blir to tidligere gaveprosjekter ferdigstilt. I nordenden av Askjemvannet har Tønsberg og omegn turistforening, med Gunnbjørn Tangen i spissen, laget en bro/gangbane så det blir mulig å gå rundt vannet. Samtidig er det ferdigstilt et nytt turkart for Andebu, der den nye gangbanen er tegnet inn. DNT Tønsberg og omegn har også fått støtte til turkart for Trollsvann, Merkedammen og Langevann.
Totalt  er  disse tre prosjektene støttet med ca 160 000 kroner.

 

Egen stiftelse

I forbindelse med fusjonen med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank skal det i 2024 etableres en egen stiftelse for å ivareta midlene som er opparbeidet i Andebu sparebank og dele ut gaver. Les mer om dette her. 

 

 

 

Oversikt over alle støttebeløp

 

Søker

Formål

Høyjord ungdomslag

Innvendig rehabilitering Haugar

175.000

Andebu Menighetshus

Scene, lerret, projektor, lys

33.000

Andebu Idrettslag

Fotballhall på Møylandsletta

1.000.000

Høyjord Menighetsråd

Puter til benker i stavkirken

40.000

Andebu Ungdomslag

Brannvarslingsanlegg, Solhaug

90.000

Stiåsen Vellag, Kodal

Akebakke med lys og gapahuk, lekeapp

308.000