Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet av Skift - Næringslivets klimaledere i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender, og inneholder «ti bud» om grønnvasking. Målet med plakaten har vært å lage en veileder som gjør det enklere for store og små virksomheter å unngå grønnvasking. Grønnvaskingsplakaten er ikke bare en veileder, men et fellesskap, og signerende bedrifter samles flere ganger i året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter. 

Nyttig fellesskap

- Vi har lenge hatt fokus på å kommunisere åpent og ærlig om bærekraft. Sånn sett innebærer ikke dette noe nytt, men vi tror at veiledningen fra Grønnvaskningsplakaten og andre som har signert plakaten kan være nyttig for fortsatt å ha fokus på dette framover, sier markedssjef og bærekraftsansvarlig i Andebu Sparebank, Øyvin Hansen. Han oppfordrer gjerne andre bedrifter til å gjøre det samme. 
Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. Denne plakaten skal være en rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Vi oppfordrer alle norske virksomheter til å signere plakaten, og gjøre sitt ytterste til å følge prinsippene i den.

Ny strategi

Andebu Sparebank har egne bærekraftsider på nettet, som nylig er oppdatert med nye retningslinjer, ny bærekraftstrategi og ny redegjørelse for arbeid med arbeidstakerrettigheter i henhold til åpenhetsloven. 
- Andebu Sparebank har jobbet med bærekraft i 160 år, men vi har mange oppgaver framfor oss. Vi skal være en pådriver for bærekraftig vekst, utvikling og omstilling for kunder og lokalsamfunn, og bidra til at samfunnet når sine klimamål i 2030 og 2050, sier Hansen. Også etter fusjonen med Larvikbanken og Skagerrak Sparebank vil bærekraft være et viktig område. Allerede i intensjonsavtalen ble det slått fast at «bærekraft skal prege alt banken er og gjør».